Επικοινωνία

Κεντρική αποθήκη

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 2, 61100 Κιλκίς 

Τηλέφωνο: +30 2341 100 345 

e-mail: info@lorin-cosmetics.gr

Φόρμα επικοινωνίας